วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เพลงธรรมะชุดที่๒


เชื้อพระพุทธเจ้าเถิด


แหล่ตรัสรู้

แหล่ประวัติพระพุทธเจ้า

ไม่ต่างกัน

ไม่มีอะไรเหนือกรรม

ค่าของคน

คำสอน

ชาวพุทธ

ด้วยใจศรัทธา

ทำดี

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

สร้างไว้เถิดความดี

สัญญาใจ

สายลม

สูตรแห่งใจ

หลักความจริง

เทศน์กัณฑ์สุดท้าย

แม่ผู้รอคอย

กรรม

คืนเพ็ญวิสาขะ

ทุ่งฝั่งโน้น

ผู้ว่ายเวียน

ฟ้าสางสว่างใจ

มาฆะเดือนเพ็ญ

สร้างบุญนะ ละบาปด้วย

หน่อเนื้อนาบุญ

หลวงปู่หลวงตาสอนว่า

อาสาฬหบูชา

เพลงไตรสรณคมน์

บทเพลงแผ่เมตตา

บทเพลงนโมตัสสะ

เปิดใจ

ด้วยใจศรัทธา

พรุ่งนี้...คือวันนี้

ความฝันเป็นของเรา

สูตรแห่งใจ(ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร)

ชาวพุทธ (โดย บริษัทชัวน์ออดิโอ จำกัด)

มาฆะบูชา (โดย บริษัทชัวน์ออดิโอ จำกัด)

วันวิสาขะบูชา (โดย บริษัทชัวน์ออดิโอ จำกัด)

อาสาฬหบูชา์ (โดย บริษัทชัวน์ออดิโอ จำกัด)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons