วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปล อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา

vlcsnap-146097 

อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา

อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง ทักขิเณยเย อะนุตตะเร
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง วิราคูปะสะเม สุเข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต
เทวะภูโต มะนุสโส วา อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ฯ

คำแปล อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา

                   เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศเลื่อมใสแล้วโดยความเป็นธรรมอันเลิศ  เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ  ซึ่งเป็นทักขิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด  เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ  ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะ  และสงบระงับเป็นสุข  เลื่อมใสแล้วในสงฆ์ผู้เลิศ  ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด  ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น  บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ อายุ วรรณะที่เลิศ  และยศ เกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ  ผู้มีปัญญา  ตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว  ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขต  อันเลิศ  จะเกิดเป็นเทพดา  หรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม  ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศ บันเทิงอยู่ดังนี้แล

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons