วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปล กาละทานะสุตตะคาถา

DSC08300 

                                                            กาละทานะสุตตะคาถา

                                    กาเล  ทะทันติ  สะปัญญา                       วะทัญญู  วิตะมัจฉะรา
                                    กาเลนะ  ทินนัง  อะริเยสุ                         อุชุภูเตสุ  ตาทิสุ
                                    วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ                           วิปุลา  โหติ  ทักขิณา
                                    เย  ตัตถะ อะนุโมทันติ                             เวยยาวัจจัง  กะโรนติ วา
                                    นะ  เตนะ  ทักขิณา  โอนา                        เตปิ  ปุญญัสสะ  ภาคิโน
                                    ตัสมา  ทะเท  อัปปะฏิวานะจิตโต                ยัตถะ ทินนัง  มะหัปผะลัง
                                    ปุญญานิ  ปะระโลกัสมิง                            ติฏฐา  โหนติ  ปาณินันติ ฯ

คำแปล กาละทานะสุตตะคาถา

             ทายกทั้งหลายเหล่าใด  เป็นผู้มีปัญญา  มีปกติรู้จักคำพูด  ปราศจากตระหนี่  มีใจเลื่อมใสแล้วในพรพระอริยเจ้าทั้งหลาย  ซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทาน  ทำหใปนของที่ตนถวายโดยกาลนิยม  ในกาลสมัยทักษิณาทานของทายกนั้น  เป็นสมบัติมีผลไพบูลย์  ชนทั้งหลายเหล่าใด  อนุโมทนา หรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนั้น  ทักษิทานของเขามิได้บกพร่องไปด้วยเหตุนั้น   ชนทั้งหลายแม้เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย  เหตุนั้น  ทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอย  ให้ในที่ใดมีผลมาก  ควรให้ในที่นั้น  บุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า ฉะนี้

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons