วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

เพลงชินบัญชรแปล

381c6f729bd166f8 

 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Buddhan_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Bahu_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Buddhan_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Jinapanjara.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : เพลงชินบัญชร(แปล)ที่ไพเราะมาก.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Metta.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Ratana_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : สวดมนต์ก่อนนอน.mp3
 ฟังออนไลน์ : บทสวดพระแม่กวนอิม.mp3
 ฟังออนไลน์ : พระนิพพาน
 คลิกฟังออนไลน์ : Pranipparn
 คลิ๊กฟังออนไลน์ : อุรุเวฬาเสนานิคม
 คลิกฟังออนไลน์ : พระโพธิ์แก้ว
 คลิกฟังออนไลน์ : มหาอุบาสิกานามสุชาดา
 คลิกฟังออนไลน์ : ริมฝั่งนี้เนรัญชรา
 ฟังออนไลน์ : sound
 ฟังออนไลน์ : worship
 ฟังออนไลน์ : Siddhartha Sakyamuni Buddha
 ฟังออนไลน์ : พิศบัว(Meaningful Lotus).
 ฟังออนไลน์ : ขับคำพระธรรมบท(The Dhammapada).
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Bahu_(Tibetan).mp3
ภาษาธรรมภาษาใจ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons