วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สวดมนต์นานาชาติชุดที่ 1

 

ทดลอง3d61293c236fc89

 

สวดมนต์ประกอบดนตรี


 คลิกฟังออนไลน์พาหุง :

 คลิกฟังออนไลน์พาหุงแปล :

 คลิกฟังออนไลน์กะระณียเมตตสูตร :

 คลิกฟังออนไลน์ เพลงพาหุง:

 คลิกฟังออนไลน์พระพุทธเจ้าไร้เทียมทาน :

 คลิกฟังออนไลน์เพลงมหากรุณธารณีสูตร :

 คลิกฟังออนไลน์准提咒 :

 คลิกฟังออนไลน์ 准提心咒:

 ฟังออนไลน์大准提咒 :

 ฟังออนไลน์观音治病真言 :

 คลิกฟังออนไลน์观音灵感真言 :

 คลิ๊กฟังออนไลน์ ชุดไต่ปุยจิ่ว :

 คลิกฟังออนไลน์ชุดไต่ปุยจิ่ว :

 คลิกฟังออนไลน์ชุดปารมิตาหฤทัยสูตร (เด็ก) :

 คลิกฟังออนไลน์ ชุดปารมิตาหฤทัยสูตร (เด็ก):

 ฟังออนไลน์ om vajra:

 ฟังออนไลน์om vakra :

 ฟังออนไลน์นำมอหนาจาเซินเซิยนฝอ :

 ฟังออนไลน์มันตราแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้า :

 ฟังออนไลน์มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา :

 
สวดมนต์จีน
 

 คลิกฟังออนไลน์พาหุงฯ(Tibetan :

 คลิกฟังออนไลน์ รตนสูตร(Tibetan):

 คลิกฟังออนไลน์ เพลงแผ่เมตตา:

 คลิกฟังออนไลน์เจ้าแม่กวนอิม :

 คลิกฟังออนไลน์ Mantra Of Cunda:

 คลิกฟังออนไลน์ Dharmagita_Ratana_(Tibetan):

 คลิกฟังออนไลน์Dharmagita_Prajna-paramita_Hrdaya_Sutram :

 คลิกฟังออนไลน์ Dharmagita_Buddhan_(Tibetan):

สวดมนต์นานาชาติ คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 ฟังออนไลน์ :

 ฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 ฟังออนไลน์ :

 ฟังออนไลน์ :

 ฟังออนไลน์ :

 ฟังออนไลน์ :

 ฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 คลิกสวดพระยอดพระไตรปิฏกประกอบดนตรี :

 คลิกฟังออนไลน์ :

 meditation2

Tao of peace

ภาพงานบุญต่างๆ ~ suwanno

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons