วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รวมเสียงขลุ่ยบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และสวดมนต์จีน

 คลิกฟังออนไลน์เสียงขลุยชะตาชีวิต :

 คลิกฟังออนไลน์ลมหนาว :

 คลิกฟังออนไลน์แสงเดือน :

 คลิกฟังออนไลน์ รัก:

 คลิกฟังออนไลน์ยามเย็น :

 คลิกฟังออนไลน์เพลงสายฝน :

 คลิกฟังออนไลน์เพลงแสงเทียน :

 คลิกฟังออนไลน์ เพลงใกล้รุ่ง:

 ฟังออนไลน์เพลงค่ำแล้ว :

 ฟังออนไลน์อาทิตย์อับแสง :

 คลิกฟังออนไลน์เพลงความฝันอันสูงสุด :

 คลิ๊กฟังออนไลน์ ชุดไต่ปุยจิ่ว :

 คลิกฟังออนไลน์ชุดไต่ปุยจิ่ว :

 คลิกฟังออนไลน์ชุดปารมิตาหฤทัยสูตร (เด็ก) :

 คลิกฟังออนไลน์ ชุดปารมิตาหฤทัยสูตร (เด็ก):

 ฟังออนไลน์ om vajra:

 ฟังออนไลน์om vakra :

 ฟังออนไลน์นำมอหนาจาเซินเซิยนฝอ :

 ฟังออนไลน์มันตราแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้า :

 ฟังออนไลน์มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา :

 คลิกฟังออนไลน์พาหุงฯ(Tibetan :

 คลิกฟังออนไลน์ รตนสูตร(Tibetan):

 คลิกฟังออนไลน์ เพลงแผ่เมตตา:

 คลิกฟังออนไลน์เจ้าแม่กวนอิม :

 คลิกฟังออนไลน์ Mantra Of Cunda:

 คลิกฟังออนไลน์ Dharmagita_Ratana_(Tibetan):

 คลิกฟังออนไลน์Dharmagita_Prajna-paramita_Hrdaya_Sutram :

 คลิกฟังออนไลน์ Dharmagita_Buddhan_(Tibetan):

meditation2

สวดมนต์นานาชาติ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons