วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดมนต์สัมพุทเธและคำแปล

 

บทสวดสัมพุทเธ

                                            สัมพุทเธ  อัฏฐะวีสัญจะ          ทวาทะสัญจะ  สะหัสสะเก
                                      ปัญจะสะตะสะหัสสานิ                        นะมามิ  สิระสา  อะหัง
                                      เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                 อาทะเรนะ   นะมามิหัง
                                      นะมะการานุภาเวนะ                     หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
                                      อะเนกา  อันตะรายาปิ                      วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ
                                                 สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ  จะตุวีสะติสะหัสสะเก
                                      ทะสะสะตะสะหัสสานิ                         นะมามิ  สิระสา  อะหัง
                                      เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                  อาทะเรนะ  นะมามิหัง
                                      นะมะการานุภาเวนะ                     หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
                                      อะเนกา  อันตะรายาปิ                     วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ 
                                             สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต    อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
                                      วีสะติสะตะสะหัสสานิ                  นะมามิ  สิระสา อะหัง

                                     เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ               อาทะเรนะ  นะมามิหัง
                                     นะมะการานุภาเวนะ                     หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
                                     อะเนกา  อันตะรายาปิ                      วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ

               ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๕ แสน ๑ หมื่น ๒ พ้น ๒๘ พระองค์  ด้วยเศียรเกล้า  ข้าพระเจ้า ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย  พระสงฆ์ด้วย  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น  โดยเคารพด้วย อานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม  จงขจัดเสียซึ่งอุปัชทวะทั้งปวงแม้อันตรายทั้งหลาย  เป็นอเนกจงพินาศไป โดยไม่เหลือ

               ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย  ๑ ล้าน ๒ หมื่น ๔ พัน ๕๕ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย  พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเคารพ  ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมจงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง  แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นเอนก จงพินาศไปโดยไม่เหลือ

               ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย  ๒ ล้าน ๔ หมื่น ๘ พัน ๑๐๙ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย  พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเคารพ  ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมจงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง  แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นเอนก จงพินาศไปโดยไม่เหลือ

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons