วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปล นะโมอัฏฐะกะ

นะโมการะอัฏฐะกะ

                                      นะโม  อะระหะโต   สัมมา-                 สัมพุทธัสสะ  มะเหสิโน
                                      นะโม  อุตตะมะธัมมัสสะ                    สวากขาตัสเสวะ  เตนิธะ
                                      นะโม  มะหาสังฆัสสาปิ                      วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
                                      นะโม  โอมาตายารัทธัสสะ                 ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
                                      นะโม  โอมะกาตีตัสสะ                       ตัสสะ  วัตถุตตยัสสะปิ
                                      นะโมการัปปะภาเวนะ                         วิคัจฉันตุ  อุปัททะวา
                                      นะโมการานุภาเวนะ                          สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา
                                      นะโมการรัสสะ  เตเชนะ                     วิธิมหิ  โหมิ  เตชะวา ฯ

ขอนอบน้อม  แด่พระผู้มีพระภาค  อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันใหญ่  ขอนอบน้อม  แด่พระธรรมอันสูงสุดในพระศาสนานี้  ที่พระองค์ตรัสดีแล้ว  ขอนอบน้อม  แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่  ผู้มีศีลและทิฏฐิอันหมดจด  การนอบน้อม  แด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่าโอม (คืออุ อะ มะ)ดังนี้ให้สำเร็จประโยชน์

                ขอนอบน้อม แม้แต่หมวดวัตถุ ๓ อันล่วงพ้นโทษต่ำช้านี้  ด้วยความประกาศการกระทำความนอบน้อม  อุปัทวะทั้งหลาย  จงปราศจากไปด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความน้อมน้อม  ขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อ  ด้วยเดชแห่งการทำความนอบน้อมเราจงเป็นผู้มีเดชในมงคลพิธีเถิด

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons