วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปล พระยะมะกะ

DSC08302 

พระยะมะกะ

        เย เกจิ  กุสะลา  ธัมมา  สัพเพ  เต กุสะละมูลา  ฯ  เย  วา
ปะนะ  กุสะละมูลา  สัพเพ  เต ธัมมา  กุสะลา ฯ  เย  เกจิ  กุสะลา
ธัมมา  สัพเพ  เต กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา  ฯ เย วา  ปะนะ
กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา  สัพเพ  เต ธัมมา  กุสะลา ฯ

คำแปล  พระยมก

         ธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง  ธรรมทั้งหลายนั้นเป็นกุศลมูล (คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะทั้งสิ้น) ก็หรือว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าใดเป็นกุศลมูล  ธรรมทั้งหลายเหล่านั้น เป็นกุศลธรรมทั้งสิ้น  ธรรมทั้งหลายเป็นกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง  ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นทั้งสิ้นมีมูลเป็นอันเดียวกัน  กับกุศลมุล  ก็หรือว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าใด  มีมูลเป็นอันเดียวกันกับกุศลมูล  ธรรมเหล่านั้น เป็นกุศลธรรมทั้งสิ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons