วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปล พระธาตุกะถา

DSC08302 

พระธาตุกะถา

        สังคะโห  อะสังคะโห ฯ  สังคะหิเตนะ  อะสังคะหิตัง  อะสัง-
คะหิเตนะ  สังคะหิตัง  สังคะหิเตนะ  สังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ
อะสังคะหิตัง ฯ  สัมปะโยค วิปปะโยโค ฯ สัมปะยุตเตนะ วิปปะ-
ยุตตัง  วิปปะยุตเตนะ  สัมปะยุตตัง  อะสังคะหิตัง ฯ

    คำแปล พระธาตุกถา

การสงเคราะห์  คือรวมเข้าเป็นหมวดหมู่เดียวกันได้  การไม่สงเคราะห์ คือไม่รวมเข้าเป็นหมวดหมู่เดียวกัน  หมวดธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันได้  เพราะเป็นฝ่ายเดียวกัน  แต่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้  กับหมวดธรรมฝ่ายอื่น  หมวดธรรที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้เพราะต่างฝ่ายกัน  แต่สงเคราะห์เข้ากันได้กับหมวดธรรมฝ่ายเดียวกัน  หมวดธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันได้  เพราะเป็นฝ่ายเดียวกัน ก็สงเคราะหเข้ากันได้  กับหมวดธรรมฝ่ายเดียวกันทั้งหมด  หมวดธรรมที่สงเคราะห์กันไม่ได้  เพราะต่างฝ่ายกัน  ก็สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับหมวดธรรมต่างฝ่ายกันทั้งหมด

       ความสัมปโยคประกอบกัน คือความมีเกิดดับ  มีวัตถุที่ตั้งและอารมณ์เป็นอันเดียวกัน  ความวิปโยคไม่ประกอบคือพรากกัน เพราะผิดส่วนกัน  จึงต่างเกิดต่างดับเป็นต้น  หมวดธรรมที่สัมปยุตประกอบกันได้ก็วิปยุต  ไม่ประกอบกันหมวดธรรมประเภทอื่น  หมวดธรรมที่วิปยุต ไม่ประกอบกันแล้ว ก็สัมปยุตประกอบกันอีก  หมวดธรรที่ไม่สงเคราะห์เข้ากัน

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons