วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดมนต์ขันธปริตร

ขันธะปะริตตัง

ขันธะปะริตตะคาถา

        วิรูปักเขหิ  เม เมตตัง                         เมตตัง  เอราปะเถหิ เม
        ฉัพยาปุตเตหิ  เม  เมตตัง                  เมตตัง  กัณหาโคตะมะเกหิ  จะ
        อะปาทะเกหิ  เม  เมตตัง                    เมตตัง  ทิปาทะเกหิ  เม
        จะตุปปะเทหิ  เม  เมตตัง                   เมตตัง   พะหุปปะเทหิ เม
        มา มัง  อะปาทะโก  หิงสิ                   มา มัง  หิงสิ  ทิปาทะโก
        มา มัง  จะตุปปะโก  หิงสิ                   มา  มัง  หิงสิ  พะหุปปะโก
        สัพเพ  สัตตา  สัพเพ  ปาณา              สัพเพ ภูตา  จะ เกวะลา
        สัพเพ  ภัทรานิ  ปัสสันตุ                    มา กิญจิ  ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ  พุทโธ  อัปปะมาโณ                ธัมโม  อัปปะมาโณ  สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ  สิริงสะปานิ                      อะหิ  วิจฉิกา  สะตะปะที  อุณณานาภี
สะระพู  มูสิกา     กะตา  เม รักขา               กะตา  เม ปะริตตา  ปะฏิกกะมันตุ
ภูตานิ  โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต                 นะโม  สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

คำแปล

                ความเป็นมิตรของเรา  จงมีกับพระยานาคทั้งหลาย  สกุลวิรูปักข์ด้วย  ความเป็นมิตรของเราจงมีกับพระยานาคทั้งหลาย สกุลฉัพยาบุตรด้วย  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพระยานาคทั้งหลาย  สกุลกัณหาโคตมกะด้วย  ความเป็นของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าด้วย  ความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มี ๒ เท้าด้วย  ความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ที่มี ๔ เท้าด้วย ความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีหลายเท้าด้วย  สัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา  สัตว์ ๒ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์๔เท้าอย่าเบียดเบียนเรา  สัตว์มากเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา  ขอสรรพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย  ที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วย จงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด  โทษลามกไรๆ  อย่าได้มาถึงแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น  พระพุทธเจ้า  ทรงพระคุณไม่มีประมาณ  พระธรรม  ทรงพระคุณไม่มีประมาณ  พระสงฆ์ ทรงพระคุณไม่มีประมาณ  สัตว์เลื้อยคลายทั้งหลาย คือ งู แมงป่อง ตะเข็บ ตะขาบ แมงมุม  ตุ๊กแก  หนู เหล่านี้ล้วนมีประมาณ  (ไม่มากเหมือนคุณพระรัตนตรัย)  ความรักษาอันเรากระทำแล้ว  ความป้องกัน อันเรากระทำแล้ว  หมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสีย  เรานั้นกระทำการนอบน้อม  แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่  ทำการนอบน้อม  แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย  ๗ พระองค์อยู่

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons